Pensje w spółkach mają zależeć od polityki

2019.12.02

W sobotę 30 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wprowadza ona szereg obowiązków dla spółek giełdowych. Nowelizacja implementuje dyrektywę 2017/828, powszechnie nazywaną dyrektywą praw akcjonariuszy II (Shareholders Rights Directive II, „SRD II”). Celem tej regulacji jest wzmocnienie pozycji akcjonariuszy dużych spółek działających na rynku regulowanym oraz zwiększenie przejrzystości stosunków pomiędzy akcjonariuszami a spółką. SRD II przyznaje akcjonariuszom spółek giełdowych wiele uprawnień w ramach nadzoru korporacyjnego. Jednym z ważniejszych jest prawo wyrażenia opinii co do polityki wynagrodzeń osób zarządzających spółką. Drugi instrument wprowadzony dyrektywą, mający polepszyć realizację długoterminowych interesów oraz stabilność spółki, to obowiązek składania sprawozdań o wynagrodzeniach — r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska ora apl. adw. Iza Gawryjołek komentują dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj