Odpowiedzialność zarządu za działania spółki. Compliance - aktualne zagadnienia

2019.07.01

Co to jest compliance? Dlaczego firmy powinny pilnować tego, aby w swojej działalności postępować zgodnie z prawem, przyjętymi zasadami czy kodeksem etycznym?

Autorzy przedstawiają w publikacji najważniejsze - ich zdaniem - zagadnienia i wyzwania, które towarzyszą obecnie compliance. Ten angielski zwrot tłumaczy się bardziej przystępnie jako tzw. zarządzanie zgodnością działalności z prawem. Sprowadza się głównie do tego, żeby firmy wdrożyły takie elementy i zasady postępowania, dzięki którym zmniejszają lub wręcz zlikwidują czynniki zagrażające ich działalności. To o tyle ważne, że brak odpowiedniej reakcji przedsiębiorców na zdarzenia ryzykowne w ich organizacjach może obciążać osoby zarządzające nawet te podmioty zbiorowe. Autorzy dostrzegają te niebezpieczeństwa. dzielą się też z czytelnikami wątpliwościami. najważniejsze mają przy projekcie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Nie jest to podręcznik ani próba systematycznego opisu wszystkich zagadnień z zakresu compliance. Takich publikacji jest już dużo,a praktycy różnie oceniają ich przydatność. 

Autorzy: adw. Dominika Stępińska-Duch, adw. Janusz Tomczak, adw. dr Damian Tokarczyk, r. pr. Paweł Sych, apl. adw. Ewelina Rutkowska

Publikacja została wydana przy współpracy z Rzeczpospolita. 

Poradnik prawny ukazał się jako dodatek do Rzeczpospolitej 19 czerwca br.