Ochrona danych pracowników. Zmiany 2019

2019.07.02

Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu omówienie zmian przepisów w tym zakresie. 
Opracowanie omawia  zmiany, które obowiązują  wszystkich pracodawców. Poza ciągłym rozszerzaniem zakresu przepisów, istotne dla pracodawców jest to, że na gruncie RODO proces ochrony danych osobowych jest procesem ciągłym, w który zaangażowane są być wszystkie komórki w spółce.

Niewątpliwie stawia ono wobec pracodawców, a w szczególności wobec funkcjonujących u nich działów HR, nowe wyzwania w tej dziedzinie. RODO wymaga od pracodawców konieczności regularnego testowania i mierzenia skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie nowych przepisów i wprowadzenie pracodawców w kolejny etap zmian.

W opracowaniu m.in.:

  • rodzaje danych
  • dane osobowe kandydatów i pracowników
  • przetwarzanie danych i okres ich przechowywania
  • monitorowanie pracowników
  • udostępnienie danych pracownika a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim
  • prawo dostępu do danych
  • międzynarodowe transfery danych pracowniczych
  • akty prawne

Autorzy: r. pr. Edyta Jagiełło, adw. Paulina Szymczak- Kamińska, apl. adw. Marta Zalewska

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Komentarz do nabycia TUTAJ.