Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

2019.06.13

Od 4.05.2019 r. zmianie uległ katalog danych osobowych kandydatów do pracy, które przetwarza się w procesach rekrutacyjnych, oraz danych osobowych pracowników. Ustawą z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) wprowadzane są istotne zmiany do kodeksu pracy. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 19.04.2019 r. poz. 730 i zacznie obowiązywać od 4.05.2019 r. — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa wyjaśnia w artykule dla Personel Plus. 

Artykuł dostępny jest tutaj.