Obowiązek przedkładania certyfikatu rezydencji podatkowej od początku był kontrowersyjny

2019.03.01

Biorąc pod uwagę kryteria sformułowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z maja 2018 roku, na podstawie których ustalane jest legalne zamieszkanie obywatela państwa trzeciego na cele wydania zaświadczenia A1, wyrok wydany przez TSUE w sprawie Balandin (C-477/17) jest istotny. Dotychczas bowiem ZUS oczekiwał wykazania legalnego zamieszkania poprzez przedłożenie dowodu legalnego pobytu oraz certyfikatu rezydencji podatkowej. Obowiązek przedkładania certyfikatu rezydencji podatkowej od samego początku był kontrowersyjny, gdyż na gruncie przepisów podatkowych rezydencja podatkowa nie ma związku z legalnością pobytu. Z punktu widzenia przepisów podatkowych może zaistnieć sytuacja, w której dana osoba legalnie przebywa na terytorium Polski, a jednocześnie nie jest rezydentem podatkowym w Polsce — r. pr. Paula Koczara komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.