Obciążenia, obowiązki i bezkarni związkowcy

2019.01.04

Rok 2019 przyniesie sporo istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Dotyczą one w szczególności kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych czy nowej formy zabezpieczenia emerytalnego PPK. Prognozowane zmiany odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę. Dotkną zatem i firmy transportowe. Istotne nowości czekają zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników. Możliwe będzie prowadzenie jej w formie elektronicznej. Skrócony zostanie też okres jej przechowywania. Konsekwencją tych przepisów będą nowe obowiązki dotyczące zasad wydawania świadectw pracy — r. pr. Katarzyna Wilczyk wyjaśnia w artykule dla Transport Manager.

Artykuł dostępny jest tutaj.