O co nie pytać w trakcie rekrutacji?

2019.08.05

W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia na informacje, które kandydat ma obowiązek podać pracodawcy, te które może podać oraz takie, o które pracodawca w ogóle nie może pytać. Zakres danych zbieranych o kandydacie reguluje przede wszystkim kodeks pracy oraz RODO. Pierwszą grupą danych, o które co do zasady nie możemy zapytać są tzw. dane wrażliwe, a więc dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 RODO. Nie jest więc możliwe zadawanie pytań o wyznanie, przekonania światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie etniczne czy też orientację seksualną — r. pr. Paweł Sych wyjaśnia w artykule dla Instytutu Kontekstów Pracy.

Artykuł dostępny jest tutaj.