Można delegować nauczyciela do komisji w innej szkole

2019.07.22

Prawo pracy oraz odpowiednie przepisy oświatowe dają podstawy do tego, aby nauczyciele wykonywali pracę w zespołach nadzorujących, utworzonych w innych szkołach, niebędących dla nich pracodawcami. Według ZNP nie było podstaw do delegowania nauczycieli z innych szkół do zasiadania w zespołach nadzorujących egzaminy. Konstrukcja jest zbliżona do umowy o świadczenie usług i outsourcingu, który z powodzeniem funkcjonuje i jest powszechnie akceptowany na rynku. Mam na myśli sytuacje, w których jeden pracodawca świadczy na rzecz drugiego określoną usługę, wykorzystując do tego celu własnych pracowników. Usługa jest wykonywana na rzecz innego podmiotu, niebędącego pracodawcą, ale praca jest wciąż świadczona przez pracowników na rzecz ich pracodawcy, w ramach stosunku pracy łączącego ich z tym pracodawcą. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub w placówce, powołanego w skład zespołu nadzorującego w innej szkole lub placówce, jest podobnie, tyle że podstawą nie jest umowa o świadczenie usług, ale porozumienie zawierane z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony — r. pr. Robert Stępień komentuje dla serwisu Prawo.pl.

Artykuł dostępny jest tutaj.