Miarkowanie kary umownej musi być zasadne

2019.08.01

Zmniejszenie kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy odbywa się zawsze po rozważeniu wszystkich istotnych aspektów. Ma zatem charakter zindywidualizowany. Oznacza to tyle, że korekta nie przebiega według uniwersalnego modelu. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lutego 2019 r. (I PK 257/17). Pracownik wykonywał pracę za wynagrodzeniem w wysokości 5000 zł miesięcznie. Dodatkowo strony zawarły umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, na podstawie której pracownik zobowiązał się w okresie 6 kolejnych miesięcy od zakończenia zatrudnienia nie prowadzić działalności konkurencyjnej. Z tego tytułu pracodawca zobowiązał się do wypłacania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu odszkodowania w wysokości 25 proc. wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem zatrudnienia. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, pracownik zobowiązał się do zapłaty sześciokrotności wynagrodzenia zasadniczego tytułem kary umownej — r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.