Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – z perspektywy pierwszej decyzji PUODO nakładającej karę za niewykonanie obowiązku informacyjnego

2019.04.30

Pierwszą decyzją Prezesa UODO nałożona została kara pieniężna w wysokości prawie miliona złotych. Administratorowi nakazano także wykonanie obowiązku informacyjnego wobec kilku milionów osób, których dane przetwarza. Informacja ta obiegła wszystkie media potęgując niesłabnące od dnia 25 maja 2018 r. wątpliwości interpretacyjne oraz obawy przed kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa oraz apl. radc.  Adrian Szutkiewicz wyjaśniają w artykule dla Magazynu ODO.

Artykuł dostępny jest tutaj.