Kiedy wypłacić wynagrodzenie, gdy zatrudnienie ustaje w środku miesiąca

2019.06.06

Zagadnienie to wciąż wywołuje spory. Niektórzy prawnicy twierdzą, że pensję trzeba wypłacić w terminie ogólnym – inni, że najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę. Okres wypowiedzenia – w zależności od rodzaju umowy o pracę czy od stażu zatrudnienia – może być liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Upływ tego czasu może wypaść np. w połowie miesiąca. Czy pracownikowi trzeba wypłacić pensję wraz z zakończeniem zatrudnienia? Czy można się z tym wstrzymać do dnia, w którym, zgodnie z regulaminem pracy, zarobki są wypłacane całej załodze? Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy w przepisach prawa pracy. W tym zakresie nie ma też jednolitego stanowiska wśród ekspertów. Zgodnie z jednym poglądem wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Według drugiego pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem w normalnym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, obowiązującym w danej firmie. Zapytani przez nas prawnicy również mają odmienne zdania — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.