Kiedy telepraca, a kiedy Home Office? Praktyczne aspekty pracy poza biurem

2019.06.06

Wykonywanie przez pracownika pracy z domu może zostać zorganizowane w różny sposób – albo jako telepraca w rozumieniu kodeksowym, albo jako inna forma świadczenia pracy spoza biura niespełniająca przesłanek do uznania jej za telepracę (popularnie określana jako home office, praca z domu czy praca zdalna). Pierwsze z rozwiązań – telepraca – zostało szczegółowo uregulowane w kodeksie pracy. Zgodnie z nim telepraca powinna być stosowana w sytuacjach, gdy praca jest wykonywana regularnie poza zakładem pracy, a pracownik przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Najwięcej wątpliwości budzi owa „regularność”. W naszej ocenie może ona oznaczać nie tylko wykonywanie pracy z domu w sposób cykliczny (a więc np. w każdy piątek), ale również w sposób względnie stały i powtarzalny (np. siedem dni w miesiącu – bez sprecyzowania, o jakie dni konkretnie chodzi). Aby uniknąć wątpliwości, rekomendujemy skonkretyzować tę kwestię w porozumieniu bądź w regulaminie telepracy obowiązującym u pracodawcy — r. pr. Robert Stępień oraz apl. radc. Agnieszka Nicińska komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.