Jedno naruszenie - dwie konsekwencje

2019.11.21

Nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego przewinienia jest na tyle znacząca, że okoliczności i konsekwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uzasadniają przekonanie pracodawcy o niemożności dalszego zatrudniania pracownika.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 125/18).
Sprawa dotyczyła pracownicy zatrudnionej na stanowisku inspektora nadzoru. Do jej obowiązków należało kontrolowanie przebiegu prac budowlanych, działanie w interesie inwestora oraz zapobieganie nieprawidłowościom na budowie. Pracodawca zobowiązał pracownicę do przedłożenia harmonogramu prac. Z powodu niewykonania tego polecenia nałożył na nią karę upomnienia, od której kobieta się nie odwołała. Następnie z przyczyn, wśród których znalazło się także niewykonanie ww. polecenia pracodawcy, pracownicy wypowiedziano umowę o pracę — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł dostępny jest tutaj.