Jak i kiedy wprowadzać dodatkowe świadczenia dla pracowników

2019.03.07

Często zdarza się, że pracodawcy stosują zamienne pojęcie ”premii„ i ”nagrody„. Nierzadko spotyka się w szczególności świadczenia określane jako ”premie uznaniowe„. Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że premia jest świadczeniem obligatoryjnym, regulaminowym, roszczeniowym, wypłacanym według z góry określonych zasad. Natomiast nagroda jest świadczeniem o charakterze uznaniowym. Oczywiście o naturze danego świadczenia nie przesądza jego nazwa, ale charakter – o czym szerzej poniżej. W tym miejscu wypada już jednak zaznaczyć, że premia bądź nagroda będzie miała charakter uznaniowy wyłącznie wtedy, gdy nie istnieją żadne obiektywne kryteria jej przyznawania, a decyzja w tym zakresie zależy jedynie od swobodnego uznania pracodawcy. Jeżeli natomiast takie kryteria istnieją, będzie to świadczenie obligatoryjne (regulaminowe) — r. pr. Robert Stępień oraz apl. radc. Agnieszka Nicińska komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.