Firma pozyska więcej danych o pracowniku. W tym biometryczne

2019.05.06

Kodeks pracy dopuszcza pozyskiwanie niektórych informacji o zatrudnionym za jego zgodą, z wyłączeniem m.in. tych o niekaralności. Pracodawca zyska też możliwość przetwarzania danych biometrycznych, choć tylko pod pewnymi warunkami. Zatrudniający będą mogli swobodniej pozyskiwać informacje o kandydatach do pracy oraz o już zatrudnionych. Jednocześnie usankcjonowane zostały rozwiązania dotyczące danych osobowych, które w praktyce już teraz funkcjonują w niektórych firmach. Taki jest skutek wejścia w życie 4 maja br. nowelizacji kodeksu pracy przewidzianej w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) — r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.