Działacz nie zawsze skorzysta z ochrony przed zwolnieniem

2019.05.16

Działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji. Wykorzystywanie ochrony przysługującej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych w celach służących wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę jest niezgodne ze społecznogospodarczym przeznaczeniem prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w których zasadne byłoby rozwiązanie stosunku pracy w „trybie dyscyplinarnym”, ale również w razie zaistnienia przyczyn usprawiedliwiających jedynie wypowiedzenie umowy o pracę — r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.