Czasami brakuje tylko woli współpracy

2019.05.30

Jaka powinna być rola związków zawodowych w firmie? Obrona praw pracowniczych za wszelką cenę i w każdej sytuacji? Czy raczej budowanie podstaw dialogu społecznego, angażującego pracowników w sprawy zakładu pracy? Pytania te nabierają obecnie nowego wymiaru. A to za sprawą obowiązującej od nowego roku nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która nie tylko rozszerzyła krąg osób uprawnionych do wstąpienia w szeregi zakładowych organizacji związkowych na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, ale także m.in. zmieniła zasady reprezentatywności i doprecyzowała zakres informacji, jakie pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie związku zawodowego — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.