Czas Pracy 2019 Komentarz

2019.01.03

Z publikacji dowiesz się jak planować, ewidencjonować i rozliczać czas pracy w 2019 r.

  • zmiany w ewidencji czasu pracy i dokumentacji pracowniczej
  • okresy odpoczynku
  • nowe uprawnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • praca w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w niedziele i święta
  • ograniczenie handlu
  • czas wykonywania zleceń i świadczenia usług przez osoby fizyczne
  • wymiary czasu pracy w 2019 r.

Autorzy: r. pr. Łukasz Chruściel oraz r. pr. Sandra Szybak-Bizacka.

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Komentarz do nabycia TUTAJ.