Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Związkowcy, podobnie jak pracodawcy, muszą pamiętać o RODO

2019.05.30

Organizacja zakładowa, zbierając dane osobowe staje się ich administratorem, a więc ciąży w niej obowiązek informacyjny wobec pracowników. Musi również zwracać wagę na to, by nie żądać informacji ponadwymiarowych.  

To kolejny artykuł w ramach cyklu przygotowywanego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, ale też najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

Dotychczasowe materiały:

  • Do związku zawodowego przystąpią także zleceniodawcy” – 7 marca 2019 r. (DGP nr 47).
  • Zleceniobiorcy zyskali prawo nie tylko do członkostwa w związku zawodowym” ‒ 14 marca 2019 r. (DGP nr 52).
  • Liczebność związku zawodowego zweryfikuje sąd” ‒ 28 marca 2019 r. (DGP nr 62).
  • Godziny związkowe po nowemu” ‒ 4 kwietnia 2019 r. (DGP nr 67).
  • Informacje niezbędne do działalności związkowej – co i komu trzeba przekazać” ‒ 11 kwietnia 2019 r. (DGP nr 72).
  • Ochrona dla związkowców niebędących pracownikami inna niż dla osób na etacie – 25 kwietnia 2019 r. (DGP nr 81).
  • Spory zbiorowe także w obronie zleceniobiorców - 16 maja 2019 r. (DGP nr 94)

Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym oraz wykonywanie wzajemnych uprawnień i obowiązków w sposób naturalny wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób zatrudnionych, a to rodzi wiele pytań i wątpliwości. Przykładem jest chociażby przekazanie listy pracowników w postępowaniach dotyczących ustalenia liczby członków związku zawodowego. Jak ma postąpić pracodawca?  — r. pr. dr Dominika Dorre-Kolasa oraz r. pr. Robert Stępień komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.