Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Spory zbiorowe także w obronie zleceniobiorców

2019.05.16

Bez względu na to, czyich praw ma dotyczyć strajk, w poprzedzającym go referendum musi wziąć udział co najmniej połowa pracujących w firmie. I to niezależnie od tego, na jakiej podstawie są zatrudnieni.

To kolejny artykuł w ramach cyklu przygotowywanego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, ale też najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

Dotychczasowe materiały:

Dotychczas ukazały się:

  • „Do związku zawodowego przystąpią także zleceniodawcy” – 7 marca 2019 r. 
  • „Zleceniobiorcy zyskali prawo nie tylko do członkostwa w związku zawodowym” ‒ 14 marca 2019 r. 
  • „Liczebność związku zawodowego zweryfikuje sąd” ‒ 28 marca 2019 r. 
  • „Godziny związkowe po nowemu” ‒ 4 kwietnia 2019 r. 
  • „Informacje niezbędne do działalności związkowej – co i komu trzeba przekazać” ‒ 11 kwietnia 2019 r.
  • „Ochrona dla związkowców niebędących pracownikami inna niż dla osób na etacie” – 25 kwietnia 2019 r. 
  • „Nowe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych z problemami” – 9 maja 2019 r. 

Nowelizacja ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263), która weszła w życie w 1 stycznia 2019 r., rozszerzająca uprawnienia związkowe na inne niż pracownicy osoby zatrudnione, dotyczy także prowadzenia sporów zbiorowych. Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.), w których jest mowa o pracownikach, stosuje się bowiem odpowiednio do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową — r. pr. Robert Stępień oraz r. pr. Paula Koczara komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.