Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Liczebność związku zawodowego zweryfikuje sąd

2019.03.28

Zakładowe organizacje związkowe muszą wziąć pod uwagę nie tylko zmienione warunki nabywania uprawnień, lecz także obowiązki informacyjne i sankcje za ich niedotrzymanie.

To kolejny artykuł w ramach cyklu przygotowywanego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, ale też najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

Dotychczasowe materiały:

  • Do związku zawodowego przystąpią także zleceniodawcy – 7 marca 2019 r. 
  • Zleceniobiorcy zyskali prawo nie tylko do członkostwa w związku zawodowym” ‒ 14 marca 2019 r.

Nowelizacja ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263; dalej: u.z.z.), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., przewiduje zmiany istotne zarówno z punktu widzenia związkowców, jak i pracodawców, u których działają związki. Kluczowe zmiany wynikają z nowego brzmienia art. 251 u.z.z. Przepis dotyczy uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Poza nieco zmienionymi warunkami nabycia tych uprawnień ustanawia zasady weryfikacji liczebności związków, obowiązki informacyjne oraz sankcje za ich niedotrzymanie. — r. pr. Łukasz Chruściel oraz apl. radc. Kinga Polewka komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.