Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Do związku zawodowego przystąpią także zleceniobiorcy

2019.03.07

Prawo do zrzeszania się mają teraz nie tylko pracownicy, lecz także osoby wykonujące pracę zarobkową. To pojęcie szersze, a sam katalog uprawnionych do członkostwa w organizacji jest otwarty.

Niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl artykułów przygotowywanych we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, w ramach którego przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, lecz także najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263). Wprowadzone zmiany przyznają prawa pracownikom i innym zatrudnionymi (prawo członkostwa w związkach zawodowych dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych, zwolnienia od pracy czy szczególna ochrona zatrudnienia takich osób), ale przewidują również dodatkowe uprawnienia po stronie pracodawców. Najważniejsze z nich to prawo złożenia zastrzeżenia wobec liczby członków przedstawionej przez związek zawodowy i tym samym wszczęcia procedury weryfikacji tej liczby członków przez sąd. — r. pr. Robert Stępień oraz r. pr. Paula Koczara komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.