Cykl: Czwartki z PPK- Wypłata środków zgromadzonych w PPK możliwa także przed emeryturą

2019.01.17

Chcąc skorzystać ze swoich oszczędności, uczestnik systemu ma sporo opcji. Jednak wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie wszystkie cele, na jakie można przeznaczyć te pieniądze, służą zabezpieczeniu emerytalnemu.

To szósty z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawna. Opisujemy w nich założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.

Poprzednie artykuły z cyklu ukazały się w tygodniku Kadry i Płace:

  • 29 listopada 2018 r. – „Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna” 
  • 13 grudnia 2018 r. – „Jak krok po kroku założyć pracowniczy plan kapitałowy”
  • 27 grudnia 2018 r. – „PPK to nowe obowiązki pracodawców” 
  • 3 stycznia 2019 r. – „Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co składa się na nasze oszczędności” 
  • 10 stycznia 2019 r. – „Uruchamiając PPK, trzeba pamiętać o karach za naruszenia ustawy” 

Z początkiem 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r., Dz.U. poz. 2215). Nowe przepisy stawiają przed pracodawcami wiele wyzwań organizacyjnych i finansowych, a przed pracownikami – pytań i wątpliwości. Najważniejsze dotyczą tego, czy oszczędzanie w PPK jest z ich perspektywy opłacalne i tym samym czy warto podjąć ryzyko dobrowolnego odprowadzania wpłat (potrącanych z wynagrodzenia) – z nadzieją na ich zwielokrotnienie — r. pr. Łukasz Kuczkowski oraz r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.