Cykl: Czwartki z PPK - Jak i przez kogo będą inwestowane środki gromadzone w PPK

2019.01.31

Trafią one do funduszy zdefiniowanej daty, w ramach których będą lokowane najpierw w instrumenty bardziej ryzykowne, a w miarę upływu lat – w coraz bardziej bezpieczne.

To siódmy, ostatni z cyklu artykułów przygotowanych we współpracy we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawna. Opisujemy w nich założenie PPK krok po kroku, prawa i obowiązki związane z prowadzeniem takiego programu, zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK oraz kwestie odpowiedzialności karnej.

Poprzednie artykuły ukazały się w tygodniku Kadry i Płace:

  • 29 listopada 2018 r. – „Nowa pracownicza forma oszczędzania na emeryturę już pewna” 
  • 13 grudnia 2018 r. – „Jak krok po kroku założyć pracowniczy plan kapitałowy” 
  • 27 grudnia 2018 r. – „PPK to nowe obowiązki pracodawców” 
  • 3 stycznia 2019 r. – „Wpłaty i dopłaty do PPK, czyli co składa się na nasze oszczędności” 
  • 10 stycznia 2019 r. – „Uruchamiając PPK, trzeba pamiętać o karach za naruszenia ustawy”
  • 17 stycznia 2019 r. – „Wypłata środków zgromadzonych w PPK możliwa także przed emeryturą”

Za niecałe pół roku najwięksi przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), których podstawowym celem będzie pomnażanie zgromadzonych środków i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego ich uczestników w okresie emerytalnym. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r., Dz.U. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK) w szczegółowy sposób określa zasady inwestowania tych środków, a także poziom wynagrodzenia instytucji finansowych z tego tytułu — r. pr. Łukasz Kuczkowski oraz r. pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.