Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian

2019.09.23

Najnowszy Kodeks pracy z komentarzem uwzględniającym najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego półrocza lub wejdą w życie w najbliższych miesiącach.

Zaczynamy od opisu zmian dotyczących przesłanek dyskryminacyjnych, uprawnień pracowników dotyczących mobbingu, uprawnień rodzicielskich dla członków najbliższej rodziny oraz zasad wystawiania świadectw pracy. Modyfikacje mają istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu. Wymagają też odpowiedniego dostosowania regulaminów pracy, procedur antymobbingowych oraz stosowanego wzoru świadectwa pracy.

Ponadto piszemy o:

  • zmianach w przepisach procesowych, a w szczególności o możliwości nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  • zmianach dotyczących wyłączenia dodatku stażowego z wynagrodzenia
  • zmianach w przepisach podatkowych i ulgach dla osób poniżej 26. roku życia
  • nowelizacji przepisów o związkach zawodowych, a w szczególności o praktycznych wnioskach płynące z pierwszych postępowań sądowych dotyczących ustalenia liczby członków związku zawodowego
  • pracowniczych planach kapitałowych
  • kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych

Autorzy: r. pr. Robert Stępień oraz apl. radc. Agnieszka Nicińska.

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Komentarz do nabycia TUTAJ.

Zobacz plik PDF