Wydarzenia Raczkowski

SRD II - śniadanie biznesowe dla spółek giełdowych
2019.08.06
Wydarzenia Raczkowski
Pracodawca wobec prawa karnego – podstawowe ryzyka - śniadanie biznesowe
2019.08.06
Wydarzenia Raczkowski
Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Pracownicze plany kapitałowe – najwięksi…
2019.08.06
Wydarzenia Raczkowski
WEBINAR: Współpraca z indywidualnymi przedsiębiorcami i likwidacja limitu podstawy…
2019.05.21
Wydarzenia Raczkowski
Poznański poranek z HR:Szczególne aspekty HR zatrudniania pracowników – cudzoziemców
2019.05.07
Wydarzenia Raczkowski
Poznański poranek z HR: Profilowanie pracowników – co wolno a czego nie wolno…
2019.05.07
Wydarzenia Raczkowski
Poznański poranek z HR: Zwolnienia pracowników z przyczyn merytorycznych i ekonomicznych
2019.05.07
Wydarzenia Raczkowski
WEBINAR: Danina solidarnościowa, składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia…
2019.04.16
Wydarzenia Raczkowski
Czas pracy w działalności biznesowej – warsztaty
2019.04.12
Wydarzenia Raczkowski
Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Pracodawca przed sądem pracy – aspekty…
2019.03.18
Wydarzenia Raczkowski
Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Czas pracy – „archaiczne” przepisy…
2019.03.18
Wydarzenia Raczkowski
Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Szczególne aspekty HR zatrudniania…
2019.03.18
Wydarzenia Raczkowski
WEBINAR: Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych w świetle zmieniającej…
2019.03.06
Wydarzenia Raczkowski
Korzystanie z pracowników zewnętrznych: leasing pracowników, umowy o świadczenie…
2019.02.20
Wydarzenia Raczkowski
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych - śniadania biznesowe
2019.02.20
Wydarzenia Raczkowski