To wydarzenie już się zakończyło.


PRO HR Cafe | Bezpieczeństwo czy optymalizacja? Jak dokonać trudnego wyboru i zyskać przez BHP na wszystkich płaszczyznach zarządzania przedsiębiorstwem?

21 maja | 10:00 – 10:45 | Wydarzenie online 
 

Obowiązki w zakresie BHP trzeba bezwzględnie wykonać, bez okoliczności łagodzących, niezależnie od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak pracodawca może wybrać, czy pieniądze, które płaci na ten cel będą kosztem, czy inwestycją. W naszej rozmowie podamy przykłady i rozwiązania, jak wszechstronnym narzędziem może być szkolenie BHP, wydatek energetyczny, czy systemowo ujęte dokumenty BHP. Pokażemy też, jak łatwo w działaniami podejmowanymi w dobrej wierze skomplikować przebieg kontroli BHP lub postępowanie powypadkowe, albo nałożyć na siebie odpowiedzialność, która nie należy do nas. I, co najważniejsze, sposoby, jak tego uniknąć.


Podczas najbliższego spotkania porozmawiamy o:

  1. wartości dobrze przeprowadzonego badania wydatku energetycznego, czyli uniknięciu wstrzymania pracy firmy
  2. wsparciu organizacji na różnych etapach jej życia – od startupu do korporacji o zasięgu globalnym w sferze szkoleń i procedur
  3. coraz częściej przenikających się sferach ESG i bhp oraz sposobach mówienia językiem zrozumiałym do audytorów.
  4. ryzykach uczenia się na błędach w razie wypadku lub kontroli
  5. zagrożeniach z nadmiernym wyposażaniem pracownika w klawiaturę, mysz i monitor, czyli kiedy w bhp mniej naprawdę znaczy więcej.

Ireneusz Świercz będzie gościem Bartłomieja Raczkowskiego w kolejnym odcinku PRO HR Cafe.

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do nagrania webinaru jest odpłatny i będzie wysyłany na prośbę zainteresowanych. 

Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.
 

Prelegenci

Od ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce.

Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association.

Członek założyciel i pierwszy Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów Wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet.

Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Ireneusz ma blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem pracy. Doradza i wspiera klientów korporacyjnych przy weryfikacji istniejących rozwiązań i wdrażaniu zmian. 

Specjalizuje się w tematyce nowoczesnego zarządzania ryzykiem, tworząc z bhp źródło informacji do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Ma duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym, organizacją produkcji oraz urządzeniami transportowymi, również objętych dozorem. 

Tworzy rozwiązania uwzględniające wymagania prawa polskiego w ramach systemów zarządczych przedsiębiorstw, tak, aby bezpieczeństwo i higiena pracy stały się w pełni funkcjonalnym narzędziem managerskim. Koordynuje audyty, opracowuje plany naprawcze, wspiera w procesie integracji.

Autor książek i podręczników poświęconych bezpieczeństwu pracy oraz licznych opinii i analiz warunków pracy.

Posiada tytuł MBA i certyfikat Nebosh. Absolwent Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) i studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.