Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - Robert Stępień, Rafał Jaroszyński

2017.11.14

Zapraszamy do udziału w konferencji Zgodność regulacyjna polityki wynagrodzeń i odpowiedzialność decydentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 14-15 listopada 2017. 

14 listopada, godz. 9:30
Warsztat: Zasady ustalania wynagrodzeń pod reżimem Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń
• Zasady ustalania widełek wynagrodzeń – co i w jaki sposób brać pod uwagę?
• Warunki jakie należy spełnić, aby ustalić wynagrodzenie w wyższej lub niższej wysokości niż wynikająca z Ustawy
• Czy każdy benefit przyznany członkowi zarządu i rady nadzorczej musi zostać przypisany do stałych lub zmiennych składników wynagrodzenia? Jak tego dokonać?
• Jakie warunki należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia zmiennego?
• Precyzyjne określanie celów zarządczych, od których zależy wynagrodzenie zmienne
• Stawianie celów zarządczych innych niż te określone w katalogu celów zarządczych w Ustawie – case study
• Kryteria realizacji i rozliczania celów zarządczych
• Jak i kiedy uwzględniać dane podmiotów z grupy ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu?

14 listopada, godz. 12:30
PANEL DYSKUSYJNY: Ostatnie regulacje prawne – wpływ na ogólne funkcjonowanie i działanie poszczególnych departamentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
• Wpływ Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
• Wpływ Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
• Działania departamentów HR i Prawnego – wątpliwości, problemy, rozwiązania

15 listopada, godz. 11:30

Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń w spółce-matce, spółkach zależnych oraz podmiotach zagranicznych
• Na kogo Ustawa faktycznie nakłada obowiązki i jakie one są?
• Czy Ustawę stosuje się bezpośrednio?
• Jak wprowadzić i stosować zasady wynikające z Ustawy? Jakie należy przygotować dokumenty i kto jest za to odpowiedzialny?
• Co z umowami zawartymi na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów?
• Jak stosować zasady wynikające z Ustawy w podmiotach zależnych? Jak ustalić podmioty z grupy, w których zasady powinny zostać zastosowane i w jaki sposób je wprowadzić?
• Czy zasady należy stosować również od podmiotów z siedzibą za granicą? Jeśli tak, to w jaki sposób?
• Sankcje za nie wdrożenie zasad wynikających z Ustawy – kogo dotyczą i kiedy mogą zostać nałożone? Jak się uwolnić od odpowiedzialności?

Prelegenci: 
r. pr. Robert Stępień
r. pr. Rafał Jaroszyński

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępna tutaj.