Rekompensata za likwidację przywilejów pracowniczych nierówna traktowana

2017.12.21

Akty prawa pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców nierzadko przyznają pracownikom dodatkowe świadczenia, które nie są wymagane przez kodeks pracy. Takie świadczenia są przychodem ze stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Część z nich jest jednak wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to np. nagrody jubileuszowe, dodatkowe odprawy emerytalno- rentowe lub możliwość nabycia po preferencyjnych stawkach dóbr, które są wytwarzane przez zakład pracy (np. węgiel) albo w większości finansowane przez pracodawcę (np. karty Multisport) — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolita.

Artykuł dostępny jest tutaj.