Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego

2017.12.14

Publikacja dotyczy dogmatycznych i praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną za przestępne podżeganie. Autor analizuje szereg aspektów konstrukcyjnych i szczegółowych, przedstawiając kompleksowe rozważania o podżeganiu do przestępstwa na tle innych form współdziałania przestępnego. Zwieńczeniem publikacji jest przedstawiona przez Autora propozycja kompleksowej zmiany przepisów Rozdziału II Kodeksu Karnego.

Praca kierowana jest zarówno do osób zajmujących się dogmatyką prawa karnego, jak i do osób wykonujących zawody prawnicze związane z wymiarem sprawiedliwości.Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego

Autor: adw. dr Damian Tokarczyk