Zarządzanie ryzykiem kryzysu i sytuacjami kryzysowymi w aspektach prawnych, biznesowych i marketingowych – śniadanie biznesowe

2017.09.21

Zarządzanie ryzykiem kryzysu i sytuacjami kryzysowymi w aspektach prawnych, biznesowych i marketingowych – śniadanie biznesowe

Zapraszamy na spotkanie przy śniadaniu, które będzie poświęcone sposobom zapobiegania sytuacjom zagrażającym prowadzeniu działalności gospodarczej i minimalizowaniu skutków powstających kryzysów.

Członkowie zespołu zarządzania kryzysowego kancelarii postarają się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Czy da się zapobiegać z góry kryzysom albo zminimalizować ich skutki?
  • Jak zarządzać sytuacją kryzysową, aby zminimalizować jej skutki?
  • Jakie zadania powinny wykonać poszczególne działy i osoby zatrudnione, a jakie należy powierzyć zewnętrznemu doradcy?

Prowadzący: adw. Dominika Stępińska-Duch oraz dr adw. Damian Tokarczyk.

Śniadanie odbędzie się 17 października 2017 r. (wtorek), godz. 10:00 – 12:00, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu