Transport manager MEETING - Karolina Schiffter

2017.10.16

Zapraszamy na prelekcję adw. Karoliny Schiffter podczas Transport manager MEETING. 

Temat: Co zrobić, gdy ZUS odmawia wydania druku A1? Prawne aspekty zatrudniania kierowców ze wschodu.

Przewoźnik zatrudniający pracowników spoza UE może zwrócić się do ZUS o poświadczenie formularza A1, by dzięki temu można było wydać kierowcy wyjeżdżającemu do innych krajów UE legitymację EKUZ, uprawniającą go do korzystania z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Wspólnoty. Warunkiem wydania zaświadczenia A1 jest jednak wykazanie legalnego miejsca zamieszkania kierowcy w Polsce. Od wiosny jest to coraz trudniejsze, szczególnie w niektórych regionach Polski. ZUS bowiem mimo otrzymania oświadczenia pracownika o miejscu zamieszkania na terenie Polski, żąda dowodu zameldowania, umowy najmu lokalu, oświadczenia o zamiarze pozostawania w Polsce oraz o sytuacji życiowej, rodzinnej pracowników. Jak sobie z tym radzić?

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia: http://www.konferencje.transport-manager.pl/