Projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego - Dominika Stępińska-Duch

2017.10.25

Wczoraj opublikowano projekt nowej ustawy o jawności życia publicznego, który wpłynie na wiele sfer życia publicznego (m.in. dostęp do informacji publicznej, zasady jawności w procesie stanowienia prawa, zmiany dot. oświadczeniach majątkowych), jednak bezpośrednio wkroczy też w sferę regulacji wewnętrznych prywatnych przedsiębiorców. Warto już w tym momencie, przed uchwaleniem projektu przez Parlament, zapoznać się ze zmianami, które niesie i przygotować na nie swoją organizację. 
 
Przede wszystkim, co najmniej średni przedsiębiorcy (tj. zatrudniający co najmniej 50 pracowników i osiągający roczne obroty w wysokości powyżej EUR 10 mln.) będą mieli obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Projekt określa podstawowe zagadnienia, które taka procedura musi uwzględniać (m.in. obowiązek opracowania kodeksu etycznego, procedury dot. otrzymywania prezentów, procedury dot. sygnalizowania). W przypadku popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym przez osobę działającą na rzecz lub w imieniu przedsiębiorcy, brak procedur, ich pozorność lub nieskuteczność będzie skutkowała nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 10 mln. zł. 
 
Projekt wprowadza także pojęcie sygnalisty i zasady jego ochrony. Status sygnalisty będzie nadawany przez prokuratora i będzie uprawniał do m.in. ochrony umowy o pracę (bez zgody prokuratora nie będzie możliwa zmiana warunków, czy wypowiedzenie umowy). W przypadku rozwiązania umowy bez zgody prokuratora, sygnaliście przysługiwać będzie odprawa w wysokości 2-letniego wynagrodzenia. Status sygnalisty będzie mógł być także przyznawany przedsiębiorcy, związanym umową z podmiotem, którego dotyczą wiarygodne informacje o popełnieniu przestępstwa. 
 
Z założeniami projektu można zapoznać się  tutaj.

Kontakt: 

adw. Dominika Stępińska-Duch

dominika.stepinska-duch@raczkowski.eu