Powództwo cywilne szansą na zwrot składek przy outsourcingu - Paula Koczara

2017.10.26

Nowe przepisy pozwalają ZUS zaliczyć wpłacone kwoty na konto innego podmiotu. Choć nie wynika to wprost z przepisów, można próbować odzyskać je w sądzie. Nie wiadomo tylko, kogo pozwać

Nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.; dalej: ustawa systemowa) dała ZUS możliwość wydania decyzji stwierdzającej, że płatnikiem jest inna firma niż ta, która zgłosiła zatrudnionych do ubezpieczeń. Opłacone zaś przez nią składki ZUS może zaliczyć na poczet należności nowo ustalonego płatnika. Dla zgłaszającego do ubezpieczeń, bo takim pojęciem posługuje się ustawa systemowa wobec podmiotu pozbawionego statusu płatnika, nie przewidziano jednak możliwości żądania zwrotu nienależnie opłaconych przez siebie składek. Powstaje więc pytanie, czy i na jakiej podstawie może on chronić swoje prawa majątkowe? Czy dopuszczalna jest droga cywilnoprawna? - apl. radc. Paula Koczara komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny tutaj.