Potrzebna procedura zmiany zezwoleń na pracę i ujednolicenie przepisów - Karolina Schiffter

2017.11.02

Warto, aby ustawodawca to rozważył. Dziś bowiem brak odpowiednich przepisów znacznie utrudnia np. awansowanie pracownika. Mocno obciąża też urzędy

Większość cudzoziemców, by pracować w Polsce, musi uzyskać zezwolenie: na pracę bądź na pobyt w celu wykonywania pracy. Po wydaniu przez urząd pozytywnej decyzji administracyjnej obcokrajowiec może podjąć pracę. Przy czym okoliczności jej świadczenia są ściśle określone w tej decyzji – zezwolenie wskazuje bowiem nie tylko pracodawcę, ale też np. stanowisko, rodzaj pracy, dolną granicę wynagrodzenia, wymiar czasu pracy. Zmiana pracodawcy lub warunków zatrudnienia wymaga albo uzyskania nowej decyzji, albo zmiany już wydanej. Bez dokonania tych formalności cudzoziemiec nie może legalnie pracować (z kilkoma wyjątkami). To, czy należy uzyskać nową decyzję, czy tylko zmienić już wydaną, zależy od kilku czynników. Przepisy regulujące wydawanie zezwoleń niestety nie przewidują jednolitej procedury ich zmiany, zaś ich skomplikowanie stanowi duże utrudnienie dla pracodawców. Sposób działania zależy od rodzaju posiadanego zezwolenia, a także od tego, czy zmieniają się tylko warunki zatrudnienia (a pracodawca pozostaje ten sam), czy też pracownik będzie zmieniał pracodawcę - komentarz adw. Karoliny Schiffter dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny tutaj.