Połączenie kancelarii Raczkowski Paruch oraz Kancelarii Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska

2017.09.01

1 września 2017 r. Kancelaria Raczkowski Paruch łączy się z Kancelarią Prawa Pracy Iwona Jaroszewska – Ignatowska.

Iwona Jaroszewska – Ignatowska, obejmuje stanowisko partnera w kancelarii Raczkowski Paruch.

Iwona Jaroszewska – Ignatowska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, cenionym specjalistą prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, które zdobyła jako dyrektor działu prawnego firmy doradczej oraz in-house w firmie korporacyjnej oraz prowadząc przez ostatnie 10 lat własną Kancelarię Prawa Pracy, w której zarządzała 8-osobowym zespołem prawników, obsługującym w sposób stały kilkudziesięciu klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości. Jako uczelniany wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzi również wykłady podczas konwentów, konferencji i sympozjów, a także warsztaty z zakresu prawa pracy dla osób zarządzających pracownikami, podczas których rozwiązuje praktyczne problemy związane z codziennym zarządzaniem pracownikami. Jest także autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Do zespołu kancelarii Raczkowski Paruch dołączy wraz z mec. Iwoną Jaroszewską – Ignatowską grono sześciu prawników: 

Po połączeniu zespół kancelarii Raczkowski Paruch będzie stanowił grono 51 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w Polsce. Kancelaria posiada biura w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego stowarzyszenia prawniczego na świecie, które oferuje doradztwo prawne i skoordynowaną poradę w obszarze prawa pracy w ponad 50 jurysdykcjach.