Po wzroście płacy minimalnej zezwolenie na pracę dla cudzoziemca nie ulegnie zmianie - Karolina Schiffter

2017.11.09

Zmiana wysokości płacy minimalnej nie powinna w żadnym przypadku powodować konieczności zmiany zezwolenia na pracę lub zezwolenia  na pobyt czasowy i pracę. A to ze względu, że w decyzji o wydaniu zezwolenia nie określa się sztywnej wysokości wynagrodzenia, które musi otrzymywać cudzoziemiec – adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej .

Artykuł dostępny jest tutaj.