Ochrona danych pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawców

2017.10.03

Niniejsza publikacja dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu wprowadzenie pracodawców w nadchodzące zmiany. 
Rozporządzenie Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej nazywane „RODO”) będzie miało bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich już od dnia 25 maja 2018 r. 

W publikacji m.in:
  • rodzaje danych
  • dane osobowe kandydatów i pracowników
  • przetwarzanie danych i okres ich przechowywania
  • monitorowanie pracowników
  • udostępnienie danych pracownika a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim
  • prawo dostępu do danych
  • międzynarodowe transfery danych pracowniczych
  • akty prawne
Opracowanie przybliża i omawia nadchodzące zmiany, które czekają wszystkich pracodawców. Poza rozszerzeniem definicji danych osobowych czy też zmian przy pozyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, istotnym dla pracodawców będzie to, że na gruncie RODO proces ochrony danych osobowych ma być procesem ciągłym, w który zaangażowane muszą być wszystkie komórki w spółce. 

Autorami książki są: r. pr. Edyta Jagiełło, apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska oraz apl. adw. Marta Zalewska. 
Książka dostępna jest tutaj.