Nieobecność pracownika zadaniowego może uzasadniać dyscyplinarkę - Robert Stępień, Grzegorz Larek

2017.11.07

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy osoby zatrudnionej w zadaniowym czasie pracy może uzasadniać rozwiązanie z nią umowy bez wypowiedzenia. Konieczne jest jednak wykazanie, że naruszenie obowiązków przez pracownika miało charakter ciężki i że naruszało lub przynajmniej zagrażało interesom pracodawcy. – r. pr. Robert Stępień i apl. radc. Grzegorz Larek komentują dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny tutaj