Mienie można powierzyć bez pisma - Robert Stępień Grzegorz Larek

2017.10.10

Aby prawidłowo powierzyć pracownikowi mienie, nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej. Istotne jest, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za mienie, przy czym ta zgoda może być wyrażona w dowolnej formie. Ważne jest natomiast, aby powierzenie mienia nastąpiło w sposób umożliwiający pracownikowi wejście w jego rzeczywiste posiadanie oraz aby zapewnić mu warunki dające możliwość kontrolowania stanu i ilości mienia - r. pr. Robert Stępień oraz apl. rad. Grzegorz Larek komentują dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.