Kontrole ZUS 2018 - Daria Jarmużek, Paula Koczara

2017.11.17

Zapraszamy do udziału w warsztacie Kontrole ZUS 2018 w Warszawie. Wśród prelegentów wydarzenia r. pr.  Daria Jarmużek  oraz apl. radc. Paula Koczara, które 30 listopada br. wygłoszą swoje prelekcje. 
 
Kluczowe zagadnienia szkolenia:
• Kompleksowe zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i kontrolami ZUS
• Zapoznanie się z najczęstszymi praktykami ZUS w zakresie kontroli
• Uzyskanie praktycznej wiedzy co do praw kontrolowanego i obowiązków ZUS w trakcie kontroli
• Praktyczne omówienie najczęstszych błędów w zakresie realizacji obowiązków ubezpieczeniowych wraz ze wskazówkami jak ich uniknąć
• Analiza najczęstszych decyzji ZUS wraz z omówieniem możliwych strategii procesowych w przypadku ich wydania
• Omówienie planowanych zmian w prawie i ich potencjalnych skutków dla biznesu
 
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.