Cykl: Zgoda pracownika na przetwarzanie danych – teraz i w przyszłości - Edyta Jagiełło

2017.10.26

CYKL w Dzienniku Gazeta Prawna JESIEŃ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Dziś, co do zasady, jest ona uznawana za niedopuszczalną. Zmieni się to dopiero pod rządami nowej ustawy i RODO. Ale wątpliwości i tak nie znikną, a wręcz może być tak, że pojawią się nowe. 

Dziś drugi z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z kancelarią Raczkowski Paruch, w których szczegółowo omawiamy zagadnienia związane z ochroną danych pracowników i kandydatów do pracy. Pierwszy ukazał się 12 października („Monitorowanie pracowników. Co można dziś i co przyniesie jutro” – DGP nr 198/2017).

Cykl jest inspirowany licznymi zmianami w tym obszarze prawa (projektowanymi i już przyjętymi). Już od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, a tym samym również w Polsce, będzie bowiem stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). A to wymusza dostosowanie do niego polskich regulacji, co ma nastąpić na mocy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy zawierającej przepisy ją wprowadzające (obydwie są obecnie na etapie projektów). Ta druga, co warto podkreślić, obejmie m.in. nowelizację kodeksu pracy.

Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych zgoda może być podstawą przetwarzania zarówno zwykłych danych osobowych, jak i danych wrażliwych (zgodnie z odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy). Mimo tego w praktyce możliwość przetwarzania danych na jej podstawie budzi liczne kontrowersje, w szczególności w relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem - komentarz r. pr. Edyty Jageiłło. 

Artykuł dostępny tutaj.