Cykl: Konflikt w firmie pozwoli związkowi pozyskać dodatkowe dane pracowników - Marta Zalewska

2017.11.02

CYKL w Dzienniku Gazeta Prawna JESIEŃ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Dziś trzeci z cyklu artykułów przygotowywanych we współpracy z kancelarią Raczkowski Paruch, w których szczegółowo omawiamy zagadnienia związane z ochroną danych pracowników i kandydatów do pracy.

Cykl jest inspirowany licznymi zmianami w tym obszarze prawa (projektowanymi i już przyjętymi). Już od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, a tym samym również w Polsce, będzie bowiem stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). A to wymusza dostosowanie do niego polskich regulacji, co ma nastąpić na mocy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy zawierającej przepisy ją wprowadzające (obydwie są obecnie na etapie projektów). Ta druga, co warto podkreślić, obejmie m.in. nowelizację kodeksu pracy.

Poprzednie artykuły z cyklu ukazały sie w tygodniku Kadry i Płace:

l 12 października – „Monitorowanie pracowników. Co można dziś i co przyniesie jutro” (DGP nr 198/2017),

l 26 października – „Zgoda pracownika na przetwarzanie danych – teraz i w przyszłości” (DGP nr 208/2017).

Przepisy ustawowe gwarantują związkom zawodowym prawo żądania od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Ich uprawnienie nie jest jednak nieograniczone. Należy bowiem pamiętać, że pracodawca jako administrator danych osobowych ma obowiązek szczególnej ochrony danych swoich pracowników (na marginesie – katalog informacji, które pracodawca może uzyskać od związku, też jest ograniczony). Jak zatem powinna przebiegać wymiana informacji między związkiem zawodowym a pracodawcą? -  dla Dziennika Gazety Prawnej wyjaśnia apl. adw. Marta Zalewska. 

 

Artykuł dostępny tutaj.