Compliance Day

2017.02.06

WAŻNE: Uprzejmie przypominamy o zmianie lokalizacji wydarzenia. 
COMPLIANCE DAY odbędzie się w HOTELU BRISTOL, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. 

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Compliance Day, który odbędzie się 21 marca br. w godz. 9:00 – 15:30 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance.

Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: marketing@raczkowski.eu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

AGENDA:

9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników  

9:30 – 10:00 – Compliance across borders: exterritorial aspects in practice – Hannah Laming, partner, Peters & Peters

Panel I 10:00 – 11:00

Efektywne wdrażanie compliance przez pracodawców – r. pr. Łukasz Kuczkowski, partner, Raczkowski Paruch, r. pr. Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.. 

 • Dlaczego compliance wymaga audytu struktury organizacyjnej?
 • Jak skutecznie przypisywać odpowiedzialność poszczególnym pracownikom?
 • O jakie dokumenty zadbać, aby wdrożenie compliance było skuteczne?

>> Przerwa kawowa 11:00 – 11:30

Panel II 11:30 – 12:30

Rola działów HR w ochronie danych osobowych pracowników i we wdrożeniu RODO – 10 przykazań – r. pr. Edyta Jagiełło, Raczkowski Paruch

 • Nowe obowiązki wynikające z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 • Rola działów HR we wdrożeniu Rozporządzenia
 • Praktyczne kwestie ochrony danych z punktu widzenia pracowników HR
Panel III 12:30 – 13:30

Podział kompetencji i obowiązków w zakresie wprowadzania i stosowania polityk wynagrodzeń w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym – r. pr. Sławomir Paruch, partner, Raczkowski Paruch, r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska, Raczkowski Paruch, Marcin Góral, dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA

 • Identyfikacja osób mających istotny wpływ na profil ryzyka
 • Procedura wprowadzenia i stosowania polityk wynagrodzeń
 • Proces samooceny wdrożenia polityk wynagrodzeń
Panel IV 13:30 – 14:30

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – jak zarządzać sytuacją kryzysową w Spółce – adw. Dominika Stępińska-Duch, partner, Raczkowski Paruch, Marcin Klimczak, partner w PwC, prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, profesor nadzwyczajny w Instytucie  Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej

 • Zapobieganie nieprawidłowościom
 • Prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających – problemy praktyczne
 • Narzędzia śledcze wykorzystywane przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Wynik postępowania wyjaśniającego, a dalsze czynności w sprawie

>> Lunch 14:30 – 15:30 


PARTNER WYDARZENIA:


Prelegenci:

Marcin Góral

Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Administration University of Illinois, Podyplomowego Studium Zarządzania Politechniki Lubelskiej,  Podyplomowych Studiów Zarządzania w zakresie Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również specjalistyczny kurs zarządczy dla menedżerów firm ubezpieczeniowych – Fit For Management (Advanced) w Swiss Insurance Training Centre w Zurichu.

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie.

Z Grupą PZU związany od 1999 roku. Początkowo w obszarze reasekuracji, następnie jako Dyrektor Biura Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny m.in. za zarządzanie korporacyjne, nadzór właścicielski, relacje inwestorskie oraz współpracę z akcjonariatem. Pełnił funkcje zarządcze w wielu projektach strategicznych, w tym odpowiadał za 2 najważniejsze nurty w projekcie IPO (due dilligence i prospekt) zakończonym sukcesem i debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Brał aktywny również udział w pracach związanych z uzyskaniem i utrzymaniem przez wiele lat najwyższej możliwej na rynku polskim noty ratingowej Standard & Poors’ przez PZU SA i PZU Życie SA.  

Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących Compliance, ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych i reklamacji klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Odznaczony medalem „Za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń”.

W 2014 roku wyróżniony przez środowisko compliance główną nagrodą na rynku finansowym za działania na rzecz podnoszenia standardów compliance w Polsce.


Edyta Jagiełło

Radca Prawny, zajmuje się bieżącą obsługą spółek w zakresie prawa pracy oraz doradza Klientom w obszarach ochrony danych osobowych pracowników, w tym przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych, włącznie z transferem danych za granicę. Obszar jej specjalizacji obejmuje także pracowniczo-prawne zagadnienia związane z międzynarodowymi transferami przedsiębiorstw. Jej Klientami są między innymi wiodące spółki z branży IT, farmaceutycznej i turystycznej.

 


Marcin Klimczak

Partner w firmie doradczej PwC, na co dzień prowadzi Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce i krajach bałtyckich. Marcin posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania i zwalczania nadużyć oraz nieprawidłowości, włączając w to śledztwa gospodarcze, projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także śledztwa i przeglądy związane ze zgodnością procedur z regulacjami, w tym badania zgodności z regulacjami antykorupcyjnymi. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie w polskich organach ścigania, prowadząc śledztwa dotyczące oszustw podatkowych, przemytu i podrabiania towarów oraz prania pieniędzy, a także współpracując z OLAF (Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Marcin ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jest ekspertem ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (CFE).


Łukasz Kuczkowski

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.


Hannah Laming

Partner at Peters & Peters Solicitors LLP.  Her practice focuses on financial crime, including fraud, corruption, money laundering, private prosecutions, internal investigations, compliance, FCA regulatory issues (civil and criminal) and economic sanctions.

Hannah was called to the Bar in 2001 and practised as a barrister for five years. In 2006, she became a Prosecutor at the Serious Fraud Office before joining the Financial Services Authority’s (now Financial Conduct Authority) wholesale enforcement division.  She joined Peters & Peters in 2010 and became a Partner in 2014.

Hannah has advised a number of organisations, including multi-nationals based outside the UK, on developing compliance programmes which deal effectively with financial crime.  Her experience includes advising on anti-bribery and corruption policies and procedures; global sanctions; preparation for the proposed offence of failing to prevent facilitation of tax evasion; dealing with due diligence and politically exposed persons and anti-money laundering processes.


Sławomir Paruch

Radca Prawny, partner w kancelarii. Ma blisko 20-letnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dotyczących mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników. Na rynku ceniony jest jako autor skutecznych koncepcji zarządzania HR, efektywny negocjator, w szczególności w sporach zbiorowych. Jest członkiem European Employment Lawyers' Association, International Bar Association i Przewodniczącym Stowarzyszenia Prawa Pracy. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i konferencje z prawa pracy.


Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego. 


Dominika Stępińska-Duch

Partner, adwokat. Wcześniej przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.


 

Prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska

Profesor nadzwyczajny w Instytucie  Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Wieloletni praktyk gospodarczy. Biegły rewident. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, rachunkowości i finansach banków, analizie i badaniu sprawozdań finansowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Ceniony wykładowca i ekspert z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


Magdalena Żak

Radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Unii Europejskiej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz zarządzania biznesem medycznym na SGH. Pracowała w zespole zajmującym się doradztwem dla sektora farmaceutycznego w kancelarii SALANS (obecnie Dentons), następnie jako Good Marketing Practice Manager oraz radca prawny w Bayer Sp. z o.o. Jest autorką publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego. Uczestniczyła w pracach grupy etycznej INFARMA przy tworzeniu Kodeksu Etyki oraz w projekcie szkolenia managerów z zakresu prawa farmaceutycznego i etyki marketingowej. Jest wykładowcą w Centrum Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu prawa farmaceutycznego oraz na akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów „Polityka compliance w organizacji”.