Ciężarna cudzoziemka z umową, ale bez świadczenia pracy - Karolina Schiffter

2017.11.16

Od 1 czerwca b.r. ciężarne pracownice tymczasowe korzystają z przedłużenia ich umów o pracę do dnia porodu. Przywilej ten przysługuje jednak dopiero wtedy, gdy z jednej strony mają łączny, co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do pracy tymczasowej, z drugiej zaś są zatrudnione na czas próbny dłuższy niż miesiąc lub na czas określony i straciłyby etat po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Regulację tę stosuje się także do cudzoziemek. Problem jednak w tym, że mogą one świadczyć pracę w Polsce albo na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy, albo zezwolenia na pracę (tak też będzie od 1 stycznia 2018 r., gdy wejdą w życie zmiany dotyczące zatrudniania obcokrajowców). Oba te dokumenty są limitowane czasowo - komentarz adw. Karoliny Schiffter dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny tutaj