Monika Czekanowicz

Radca prawny / Prawnik

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu, jak też kwestią BHP w zakładzie pracy. Opracowuje i wdraża regulacje wewnątrzzakładowe dla pracowników, organów zarządzających oraz kontrolnych, w szczególności dla branży bankowej.

Prowadzi szkolenia dla pracowników banków w formie stacjonarnej i zdalnej za pośrednictwem Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w tematyce prawa pracy oraz egzekucji.

Autorka licznych publikacji dla branży bankowej.