Monika Czekanowicz

Radca prawny / Prawnik

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z indywidualnym prawem pracy, dyskryminacją i mobbingiem w zatrudnieniu oraz kwestiami BHP. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie na stanowisku asystentki sędziego w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalistka ds. BHP, absolwentka studiów podyplomowych z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Ukończyła szkolenie na inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i BHP.

Usługi