Marek Orłowski

Konsultant imigracyjny /

Absolwent studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pracy magisterskiej zatytułowanej „Kreacja i przenoszenie tokenów NFT”.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło na wykształcenie i pielęgnowanie umiejętności w zakresie prawa imigracyjnego, cywilnego oraz administracyjnego.

 

Doradza i prowadzi sprawy podmiotów gospodarczych związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce i międzynarodową mobilnością pracowników.

 

Wspiera i reprezentuje klientów w zakresie procedur imigracyjnych, w szczególności związanych z kwestiami legalizacji pobytu i pracy pracowników oraz pracodawców w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników.