Jarosław Grzegorz

Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY / Partner
Warszawa

Jarosław Grzegorz jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada szerokie, piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwa w sprawach spornych.

Zrealizował ponad 250 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW, regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP).

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną  Handlową (SGH) oraz Akademię Leona Koźmińskiego; Ekspert Business Centre Club ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz systemów zapewnienia zgodności (compliance).

Współautor publikacji Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Compliance (C.H. Beck, 2022). Występuje też w roli prelegenta na wielu konferencjach o tematyce związanej z compliance i zarządzaniem ryzykiem nadużyć.