To wydarzenie już się zakończyło.


PRO HR Cafe | Czy i jak można śledzić pracownika?

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.

15 września | 10:00 – 11:00 | Wydarzenie bezpłatne


Wielu pracodawców wie czym jest monitoring pracowników, niewielu ma świadomość granic tego co dozwolone, kiedy chce się bliżej przyjrzeć aktywności pracownika w trakcie wykonywanej pracy. W świecie cyfrowym istnieje coraz więcej narzędzi, które pozwalają tę aktywność badać.
 
Agenda:

  • Jakimi narzędziami „śledzącymi” dysponuje typowy pracodawca?
  • Jakie praktyki stosują polscy pracodawcy, jakie są „standardy” na rynku?
  • Jak z nich korzystać w sposób zgodny z prawem?
  • Jakie działania budzą kontrowersje?
  • Kiedy uzasadnione jest sięgnięcie po nadzwyczajne środki?

Na te pytania odpowie gość specjalny Jarosław Grzegorz, partner w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, który będzie gościem Janusza Tomczaka szefa praktyki Prawa Karnego w Biznesie oraz Compliance w Raczkowski Sp.k. w trzynastym odcinku PRO HR Cafe.

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru.

Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Link do nagrania webinaru jest odpłatny i będzie wysyłany na prośbę zainteresowanych. 

Prelegenci

Jarosław Grzegorz
Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Jarosław Grzegorz jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada szerokie, piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwa w sprawach spornych.

Zrealizował ponad 250 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW, regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP).

Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną  Handlową (SGH) oraz Akademię Leona Koźmińskiego; Ekspert Business Centre Club ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym oraz systemów zapewnienia zgodności (compliance).

Współautor publikacji Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności gospodarczej. Compliance (C.H. Beck, 2022). Występuje też w roli prelegenta na wielu konferencjach o tematyce związanej z compliance i zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.