RODO: kara dla pracodawcy może oznaczać również odpowiedzialność pracowników

2018.05.10

Obecnie przedsiębiorca, który nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, może zostać ukarany administracyjnie dopiero w wyniku niewykonania decyzji GIODO zobowiązującej do określonego zachowania (np. do usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych). Na gruncie nowych przepisów to się zmieni. Już w chwili stwierdzenia naruszenia nowy organ nadzorczy będzie mógł ukarać każdego przedsiębiorcę, będącego administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, wysoką administracyjną karą pieniężną. Prezes UODO, decydując o wysokości administracyjnej kary pieniężnej, będzie brał pod uwagę przesłanki określone w art. 83 RODO. Niemniej jednak każda sytuacja naruszenia ochrony danych osobowych jest inna i każdorazowo będzie musiał określić stopień tego naruszenia — komentarz r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa oraz Ronalda Wasilewskiego dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.